HDCamera hoàn thành dự án lắp đặt camera cho toàn khách sạn nhà xường kho thép CTY SEMEC

HDCamera hoàn thành dự án lắp đặt camera cho chuỗi Nhà hàng - Khách San - Kho - Nhà xưởng của công ty SEMEC thuộc các chi nhánh Vinh - Thanh Hóa - Ninh Bình , .